Pakasta merkit mieleen

Valmennuskurssiopettajille teroitetaan, kuinka tärkeää on tehdä hyvä ensivaikutelma. Opettajan olisi syytä osata ensimmäinen tunnilla käytävä esimerkki läpikotaisin, ulkoa ja sisältä.

Aloitin kerran lukuvuoden mittaisen kurssin kehottamalla opiskelijoita valitsemaan itselleen voima-alkuaineen. Omaksi alkuaineekseni olen ottanut nimeni perusteella Te:n eli telluurin.

Kurssilla sattui olemaan Dunya, joka löysi jaksollisesta järjestelmästä Dy:n ja kysyi minulta, mikä kyseisen alkuaineen nimi on. Jouduin etsimään vastauksen ensimmäiseen minulta kysyttyyn asiaan netistä. On sanomattakin selvää, että loppu kurssi eteni opettajan kannalta dystooppisissa merkeissä.

Kemian opettajan on nähtävästi osattava merkillisetkin alkuaineet, mutta mitkä kemian merkkikielen rakennuspalikoista opiskelijan kannattaisi painaa mieleen?

Helsingin Sanomien ja Mooli 2:n sivut päällekkäin. Sivuilla sanat ”dysporsium” ja ”dysposium”.
Lohduttavana jälkiviisautena todettakoon, että dysprosiumiin ovat kompastuneet Hesari ja Moolikin. Mutta eivät ensimmäisellä sivulla. (Mooli on sittemmin lisännyt kuvitukseensa ärrän, mutta alkuperäistä kuvaa myydään yhä.)

Askartelin kaksi korttipakkaa, joiden avulla kemiallisia merkkejä voi opetella. Napakka sisältää natriumin (Na) ja 29 muuta mielestäni keskeisintä kemiallista merkkiä. Pakkaneon koostuu 30 seuraavaksi tärkeimmästä kemiallisesta merkistä, mukana muun muassa neon (Ne). Kussakin muistikortissa on alkuaineen nimi ja kääntöpuolella kemiallinen merkki, joten osaamista voi testata sekä nimestä merkkiin että merkistä nimeen.

Nimestä merkkiin on oleellisempi tieto, koska kokonainen tehtävä voi mennä pieleen, jos kalsiumin ominaisuuksia etsii jaksollisesta järjestelmästä K:n kohdalta. Merkistä nimeen muuttamisesta on eniten hyötyä nimeämisessä. Toki jos tarvitsee kertoa esimerkiksi Al:n käyttökohteista, on hyvä osata mainita pärinätölkit ja foliohatut eikä mitään tekoälykästä.

Korttipakkojen alkuaineet olen valinnut näppituntuman pohjalta. Kun on nähnyt tuhansia kemian tehtäviä, mieleen on uuttunut jonkinlainen näkemys siitä, mitä kemiallisia merkkejä olisi hyvä osata.

Kuudenkymmenen kemiallisen merkin joukkoon mahtuu varsin harvinaisiakin tapauksia. Toisaalta kolmestakymmenestä tärkeimmästä puuttuu ihan olennaisia alkuaineita. Tällaiset 60 alkuainetta, jotka sinun pitää oppia ennen kuolemaasi -listaukset ovat tietysti aina osin mielivaltaisia.

Alkuainepakat
Napakka ja pakkaneon.

Harjoittele alkuaineiden kemiallisten merkkien tuottamista ja tunnistamista. Ensimmäisessä luettelossa on listattu alkuaineiden nimet ja niiden vieressä on kemialliset merkit näkymättömällä musteella. Tekstin saa esiin esimerkiksi maalaamalla tai valitsemalla selaimesta ”Muokkaa – Valitse kaikki”. Toisessa luettelossa on näkyvissä kemialliset merkit ja niiden perässä piilossa nimet.

Alkuaineiden nimet

hiili C – vety H – happi O – typpi N – natrium Na – fosfori P – rikki S – kloori Cl – kalium K – kalsium Ca – fluori F – bromi Br – magnesium Mg – rauta Fe – kupari Cu – alumiini Al – sinkki Zn – pii Si – mangaani Mn – kromi Cr – jodi I – helium He – litium Li – lyijy Pb – hopea Ag – barium Ba – tina Sn – platina Pt – boori B – arseeni As – nikkeli Ni – palladium Pd – kulta Au – titaani Ti – strontium Sr – elohopea Hg – kadmium Cd – koboltti Co – neon Ne – cesium Cs – seleeni Se – argon Ar – vismutti Bi – volframi W – tallium Tl – rubidium Rb – ksenon Xe – vanadiini V – gallium Ga – beryllium Be – antimoni Sb – cerium Ce – uraani U – krypton Kr – osmium Os – skandium Sc – yttrium Y – germanium Ge – radon Rn – telluuri Te

Kemialliset merkit

 1. C hiili
 2. H vety
 3. O happi
 4. N typpi
 5. Na natrium
 6. P fosfori
 7. S rikki
 8. Cl kloori
 9. K kalium
 10. Ca kalsium
 11. F fluori
 12. Br bromi
 13. Mg magnesium
 14. Fe rauta
 15. Cu kupari
 16. Al alumiini
 17. Zn sinkki
 18. Si pii
 19. Mn mangaani
 20. Cr kromi
 21. I jodi
 22. He helium
 23. Li litium
 24. Pb lyijy
 25. Ag hopea
 26. Ba barium
 27. Sn tina
 28. Pt platina
 29. B boori
 30. As arseeni
 31. Ni nikkeli
 32. Pd palladium
 33. Au kulta
 34. Ti titaani
 35. Sr strontium
 36. Hg elohopea
 37. Cd kadmium
 38. Co koboltti
 39. Ne neon
 40. Cs cesium
 41. Se seleeni
 42. Ar argon
 43. Bi vismutti
 44. W volframi
 45. Tl tallium
 46. Rb rubidium
 47. Xe ksenon
 48. V vanadiini
 49. Ga gallium
 50. Be beryllium
 51. Sb antimoni
 52. Ce cerium
 53. U uraani
 54. Kr krypton
 55. Os osmium
 56. Sc skandium
 57. Y yttrium
 58. Ge germanium
 59. Rn radon
 60. Te telluuri

Ota kantaa