Pikatestit

Valkemistin pikatestit ovat diagnostinen työkalu sen selvittämiseksi, kuinka nopeasti aivot prosessoivat lukiokemiaa. Testeissä on erilaisia koneellisesti tarkistettavia tehtäviä, ja niissä on aikaraja. Testeillä on tarkoitus harjoitella erityisesti lääketieteellisen kevään 2020 valintakokeen ensimmäisen vaiheen tapaista koetta varten. Testit käyvät läpi lukion kemian kurssit vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.

Pikatestit ovat kaikille avoimia, ja kunkin testin lopussa näytetään vastaajien pistekeskiarvo. HEOn opiskelijoiden on tarkoitus tehdä testi, kun he ovat päässeet LOPS 2015 -oppimispolussa viivalla merkittyyn kohtaan.

Testeissä saa käyttää kirjoitusvälineitä, laskinta ja Vakiovarustetta. Jos testeissä on virheitä tai haluat antaa muuta palautetta, lähetä viestiä lomakkeella tai sähköpostilla.

Testit

KE1 (LOPS 2015)

KE2 (LOPS 2015)

KE3 (LOPS 2015)