Farmasian kemia 2023

Tässä kokeessa on 20 kemian monivalintatehtävää. (Varsinaisessa valintakokeessa oli myös 20 aineistotehtävää verenvuodon tyrehtymisestä.) Jokaiseen tehtävään on vain yksi oikea vastaus.

Oikeasta vastauksesta saa 0,5–1,5 pistettä. Kunkin kysymyksen pisteytys on ilmoitettu kysymyksen kohdalla. Jos vastaus on väärä, saa tehtävästä miinuspisteitä puolet kysymyksen pistemäärästä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä.

Voit käyttää apuna jaksollista järjestelmää.

Tämä koe on lisätty 1.6.2023, joten se voi vielä päivittyä, kun yliopistot julkaisevat valintakokeen.

Kirjoita nimesi: