Farmasian kemia 2015

Tässä kokeessa on 20 kemian monivalintatehtävää. (Varsinaisessa valintakokeessa oli myös 20 fysiologian ja anatomian monivalintatehtävää.) Jokaiseen tehtävään on vain yksi oikea vastaus.

Oikeasta vastauksesta saa 0,5–2 pistettä. Kunkin kysymyksen pisteytys on ilmoitettu kysymyksen kohdalla. Jos vastaus on väärä, saa tehtävästä miinuspisteitä puolet kysymyksen pistemäärästä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä.

Tehtävissä 15 ja 20 edellytetään liukoisuustasapainon laskennallista käsittelyä. Se kuului vielä vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteisiin mutta poistui opetussuunnitelman perusteista vuonna 2015.

Voit käyttää apuna jaksollista järjestelmää.

Kirjoita nimesi: