Otsonin Lewisin kaava resonanssimuotoineen ja muodollisine varauksineen.

Lewisin kaavat: otsoni 5