Alkuaineiden nimiä ja kemiallisia merkkejä pystysuunnassa. Välissä analoginen kuumemittari.
A ja suurempi luku ylhäällä, Z ja pienempi luku alhaalla.

Alkuainekuumemittari